Obchodní podmínky a reklamace

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.for-kids.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.for-kids.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Vrácení a výměna zboží

Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednali je malé, velké nebo není úplně podle vašich představ, rádi vám jej vyměníme nebo vrátíme peníze. V souladu se zákonem má právo zákazník na výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete pro výměnu, tak vždy postupujte následovně:
do balíku vložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Požaduji výměnu zboží za ….
na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a číslo účtu, na který chcete vrátit peníze
zásilku pošlete na adresu uvedenou na faktuře

Výměna se nevztahuje na poštovné, vrací se vždy jen cena zboží. První výměnu provádíme zdarma! To znamená, že platíte pouze poštovné k nám, neplatíte poštovné zpět. Neposílejte zboží zpět na dobírku.

 

Storno objednávky

Storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě že jste již nějakým způsobem za toto zboží zaplatili, vrátíme vám příslušnou částku na váš bankovní účet nebo poštovní v nejkratším možném termínu.

 

Záruka a reklamace

Záruční doby začínají běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.

Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

 

Jak reklamovat

Reklamace zboží probíhají dle stanovených obchodních podmínek a platné legislativy. Prosím, postupujte podle následujících kroků:
Oznamte nám zjištěnou vadu
Předem nám prosím popište nebo zatelefonujte zjištěnou vadu. Společně se dohodneme na dalším postupu reklamace.
Zašlete zboží zpět
Po dohodě zašlete zboží zpět na dodací adresu našeho obchodu. Neposílejte balík na dobírku.
Jakmile obdržíme zboží zaslané na reklamaci, bude obratem vyměněno nebo vám budou vráceny peníze. Podmínky pro zaslání částky zpět budou dohodnuty dle oboustranných možností převzetí částky.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Sídlo Firmy a fakturační údaje:
FÓR kids
Karolína Hrušková
Chopinova 14
120 00 Praha 2
IČ: 71681868 DIČ: CZ8056250147

Ochrana soukromí
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.